Saha Hizmetleri

Ana SayfaBT HizmetleriSaha Hizmetleri

ATP ile Saha Hizmetlerinde Kesintisiz ve Güvenli Yönetim

Yönetilen Hizmetler sayesinde, işletmeler artık bilişim teknolojileri (BT) varlıklarını kesintisiz, sürdürülebilir ve güvende tutmanın kolaylığını yaşıyor. Alanında uzman destek ekiplerimiz, küresel standartlarda 7/24 hizmet sunarak işletmelerin BT altyapılarını geleceğe taşıyor. Sunulan hizmetler arasında 7/24 izleme, konfigürasyon ve tanım yönetimi, yardım masası, proaktif destek, raporlama ve proje yönetimi bulunmaktadır. Geniş hizmet yelpazemiz, işletmelerin BT operasyonlarını verimli bir şekilde sürdürmelerine olanak tanıyor. İşletmenizin BT varlıklarını profesyonel ekibimize emanet edin, rekabet avantajı kazanın ve geleceğe güven içinde bakın. Bizimle iletişime geçin, sizi geleceğe taşıyalım.

Servis Yönetimi Hizmetleri

Vaka Kaydı ve İzleme

Müşteri istekleri ve problem durumları, profesyonel bir metodoloji ile hızlı ve etkin bir biçimde kayıt altına alınır. Vaka kaydı süreci şu aşamaları barındırır:

Vaka Oluşturma: Müşteri, talebini bildirirken bir vaka oluşturur ve gereken detayları ileterek süreci başlatır.

Vaka Önceliklendirme: Talep edilen vaka, aciliyet seviyesine göre önceliklendirilir ve sıralanır.

Vaka Atama: İlgili uzmanlar, vakaya atanarak çözüm sürecini yürütür.

İzleme ve Güncelleme: Vakanın gelişimi sürekli takip edilir ve müşteriye periyodik güncellemeler verilir.

Çözüm ve Destek

Deneyimli destek ekiplerimiz, saha hizmetlerinde en güncel teknoloji ve bilgi birikimiyle çözüm üretir. İşte çözüm sürecinin aşamaları:

Hızlı Müdahale: Acil vakalar hızlı ele alınır ve sorunlar minimum zaman içinde giderilir.

Proaktif Bakım: Düzenli bakım ve kontrol işlemleri, potansiyel sorunları önceden belirler ve kesintileri engeller.

Uzaktan Destek: Uzaktan erişim ve müdahale imkanı, birçok problemi hızlı ve etkili bir şekilde çözer.

Yerinde Destek: Gerek duyulan durumlarda, tecrübeli ekiplerimiz yerinde destek sağlayarak problemleri ortadan kaldırır.

Talep Kaydı ve Değerlendirme

Müşteriden gelen talepler, detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilerek etkin bir şekilde yönetilir. Talep yönetimi süreci aşağıdaki adımları içerir:

Talep Alımı: Müşteri talepleri dikkatlice kaydedilir ve gerekli bilgiler detaylıca toplanır.

Talep Değerlendirme: Taleplerin önemi ve aciliyeti tespit edilir, ardından uygun kategorilere ayrılır.

İlgili Birim Atama: Talepler, konusunda uzman kişilere ve birimlere yönlendirilir.

Çözüm ve Kapatma

Talepler, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacak şekilde çözümlenir:

Çözüm Süreci: Talepler, konusunda uzman ekipler tarafından değerlendirilir ve en uygun çözümler sunulur.

Müşteri Onayı: Sunulan çözümler müşteriye iletilir, onay alındıktan sonra gerekli düzenlemeler yapılır.

Talep Kapatma: Talepler başarıyla çözümlenir ve kapatılır, müşteriye süreç hakkında bilgilendirme yapılır.

Geri Bildirim ve İyileştirme

Müşteri geri bildirimleri analiz edilir ve hizmet kalitesinin sürekli artırılması için adımlar atılır:

Müşteri Geri Bildirim Toplama: Talep sürecinin ardından müşterilerden geri bildirim alınır.

Geri Bildirim Değerlendirmesi: Alınan geri bildirimler incelenir ve hizmet kalitesinin artırılması için gerekli iyileştirmeler planlanır.

İyileştirme Aksiyonları: İyileştirme stratejileri belirlenir ve hayata geçirilir, sürekli gelişim sağlanır.

Sorun Bildirimi ve Kaydı

Hızlı ve etkili çözümler sunabilmek adına problemler dikkatlice kayıt altına alınır ve kategorilere ayrılır:

Sorun Bildirimi: Çalışanlar veya müşteriler tarafından fark edilen problemler derhal kaydedilir.

Sorun Sınıflandırması: Problemler, tür ve aciliyet seviyelerine göre sınıflandırılır.

İlgili Ekiplerin Atanması

Problemlerin çözümü için ilgili uzmanlar atanır ve süreç işletilir:

Uygun Uzmanların Seçimi: Problemin türüne göre uzmanlar seçilir ve sorumluluk atanır.

İlgili Birimlerle İletişim: Çözüm süreci içerisinde gerekli birimlerle koordinasyon ve işbirliği sağlanır.

Çözüm Süreci

Problemler, sistemli bir yaklaşımla ele alınır ve çözülür:

Kök Neden Analizi: Problemin kaynağı detaylıca incelenir ve belirlenir.

Çözüm Geliştirme: Problemi ortadan kaldıracak stratejik çözümler geliştirilir ve uygulanır.

Test ve Doğrulama: Geliştirilen çözümler test edilir ve problemin tam anlamıyla çözülüp çözülmediği doğrulanır.

Değişiklik İhtiyacının Belirlenmesi

Değişiklik yönetimi süreci, değişiklik ihtiyacının tespiti ile başlar:

Değişiklik İhtiyacı Tanımlama: İş süreçleri, müşteri talepleri veya diğer faktörler göz önüne alınarak değişiklik ihtiyacı belirlenir.

Öncelik Belirleme: Değişikliklerin önemi ve aciliyeti değerlendirilerek öncelik sırası belirlenir.

Değişiklik Ekibinin Oluşturulması

Değişiklik yönetimi sürecini yürütecek ekip oluşturulur:

Ekip Üyelerinin Seçimi: Değişiklik sürecini yönetecek yetkin kişiler ekip içerisine alınır.

Ekip Lideri Atama: Ekip lideri belirlenir ve liderliğe dair sorumluluklar tanımlanır.

Değişikliğin Uygulanması

Planlanan değişiklikler etkili bir şekilde hayata geçirilir:

Değişikliğin Başlatılması: Belirlenen strateji doğrultusunda değişiklik süreci başlatılır ve uygulanır.

İzleme ve Kontrol: Uygulanan değişiklikler sürekli izlenir, değerlendirilir ve gerektiğinde düzeltme aksiyonları alınır.

Depo Operasyonları ve Yönetimi

Depo hizmetleri, envanter yönetimi konusunda müşterilere etkili çözümler sunar:

Depo Düzeni ve Yerleşimi: Envanterin kolay erişilebilir ve düzenli bir biçimde yerleştirilmesi sağlanır.

Envanter Kontrolü: Depo içindeki envanter sürekli güncellenir ve kontrol edilir.

Depo Güvenliği: Gerekli güvenlik önlemleri alınır ve sürekli izlenir.

Depo Teknolojileri ve Otomasyon

Depo işlemleri, modern teknoloji ve otomasyon sistemleri ile daha verimli hale getirilir:

Otomasyon Sistemleri: Depo işlemlerini daha verimli kılmak adına otomasyon sistemleri kullanılır.

ERP Entegrasyonu: Depo yönetim sistemleri, tedarik zinciri yönetimi (ERP) sistemleri ile entegre edilir.

Müşteri Hizmetleri ve İletişim

Depo hizmetleri, müşteri memnuniyeti odaklı ve etkili iletişimle yönetilir:

Müşteri Taleplerinin Karşılanması: Müşteri talepleri hızlı ve doğru bir şekilde karşılanır.

Soru ve Şikayet Yönetimi: Müşteri soru ve şikayetleri etkili bir şekilde yönetilir ve çözümlenir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri süreçleri etkili ve verimli bir şekilde yönetilir:

Sipariş Yönetimi: Siparişler alınır, işlenir ve takip edilir.

Stok Yönetimi: Stok seviyeleri düzenli olarak izlenir ve yönetilir.

Tedarikçi İlişkileri: Tedarikçilerle olan ilişkiler optimize edilir.

Lojistik Teknolojileri ve Otomasyon

Lojistik işlemler, teknoloji ve otomasyon ile desteklenir:

Lojistik Yazılımlar: Lojistik süreçleri destekleyen yazılımlar kullanılır.

GPS ve Takip Sistemleri: Taşımacılık ve envanter yönetimi için GPS ve takip sistemleri kullanılır.

Veri Analitiği: Veri analitiği ile lojistik süreçler optimize edilir.

Risk Yönetimi ve Güvenlik

Lojistik operasyonlarda risk yönetimi ve güvenlik önemli bir yer tutar:

Güvenlik Protokolleri: Lojistik süreçlerde güvenlik protokolleri uygulanır.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel riskler değerlendirilir ve önlemler alınır.

Müşteri Hizmetleri ve İletişim

Lojistik hizmetleri, müşteri memnuniyeti odaklı ve etkili iletişimle sunulur:

Müşteri Destek: Müşterilere hızlı ve etkili destek hizmetleri sağlanır.

İletişim ve Geri Bildirim: Müşteri geri bildirimleri alınır ve iletişim kanalları açık tutulur.

Ürün Onarımları

Ürünlerin arızalanması veya hasar görmesi durumunda, aşağıdaki onarım hizmetleri süreçleri takip edilir:

Arıza Teşhisi: Ürünün arızası belirlenir ve kök neden analizi yapılır.

Onarım Planlaması: Onarım süreci planlanır ve gerekli kaynaklar tahsis edilir.

Onarım İşlemi: Arızalı ürün onarılır, hasarlı parçalar değiştirilir ve bileşenler tamir edilir.

Kalite Kontrol: Onarımın kalitesi kontrol edilir ve başarılı bir şekilde tamamlandığı doğrulanır.

Bakım ve Servis Hizmetleri

Düzenli bakım ve servis, ürünlerin sorunsuz çalışmasını sağlar:

Periyodik Bakım: Ürünlerin düzenli bakımı, parça değişimi ve yenilemeler gerçekleştirilir.

Servis Talepleri: Müşteri servis talepleri hızlı bir şekilde karşılanır ve onarım hizmeti sunulur.

Uzaktan Destek: Bazı sorunlar uzaktan destek ile tespit edilir ve çözülür.

Yerinde Onarım ve Montaj

Ürün veya sistemlerin yerinde onarımı veya montajı gerektiğinde, aşağıdaki süreçler izlenir:

Yerinde Değerlendirme: Yerinde onarım veya montaj gereklilikleri değerlendirilir.

Yerinde Onarım: Ürün veya sistemler yerinde onarılır veya monte edilir.

Test ve Doğrulama: Onarılan veya monte edilen ürünlerin işlevselliği test edilir ve doğrulanır.

Müşteri İletişimi ve Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti ve iletişimi odaklı hizmetler sunulur:

Müşteri Destek Hattı: Müşterilere soruların yanıtlanması ve destek sağlanması için iletişim kanalları bulunur.

Müşteri Geri Bildirimi: Müşteri memnuniyeti ölçülür ve hizmetler sürekli olarak geliştirilir.

Envanter Takibi ve Kaydı

İşletmenin envanter yönetimi süreci, envanterin doğru ve güncel bir şekilde takip edilmesi üzerine kuruludur:

Envanter Kaydı: Mevcut stoklar kaydedilir ve düzenli olarak güncellenir.

Envanter Sınıflandırması: Envanter, çeşitli kriterlere göre sınıflandırılır.

Barkod ve Etiketleme: Her bir ürüne benzersiz bir barkod veya etiket atanır.

Stok Seviyeleri ve Yenileme

Stok seviyelerinin yönetimi ve yenileme stratejileri:

Min-Max Stok Seviyeleri: Minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenir.

Yenileme Stratejileri: Stokların yenilenmesi için çeşitli stratejiler belirlenir.

Veri Analitiği ve Raporlama

Envanter verilerinin analizi ve raporlama süreçleri:

Envanter Analitiği: Envanter verileri analiz edilir ve işletme için etkili kararlar alınır.

Performans Raporları: Envanter yönetiminin performansı düzenli olarak raporlanır.

Müşteri Hizmetleri ve İletişim

Envanter hizmetlerinin müşteri memnuniyeti odaklı yönetimi ve iletişim süreçleri:

Envanter Talepleri: Müşterilerden gelen envanter talepleri hızlı ve doğru bir şekilde karşılanır.

Müşteri İletişimi: Müşterilere düzenli olarak envanter durumu ve güncellemeler iletilir.

Yardım masası hizmetleri, kullanıcıların teknolojiyle ilgili sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda kritik bir rol oynar. Bu hizmetler şunları içerir:

Kullanıcı Desteği:

Sorunlara hızlı yanıt verme.

Kullanıcılara teknik destek sağlama.

Etkili iletişim yoluyla kullanıcı memnuniyetini artırma.

Sorun Giderme:

Teknik sorunları tespit etme ve analiz etme.

Sorunları çözme ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama.

Uygulama hatalarını düzeltme ve sistemi optimize etme.

Rehberlik ve Eğitim:

Kullanıcılara sistem veya uygulama kullanımı konusunda rehberlik etme.

Eğitimler düzenleyerek bilgi seviyelerini artırma.

Kullanıcılara yeni güncellemeler veya özellikler hakkında bilgi verme.

Bilgi Sağlama:

Kullanıcıların sorularını yanıtlama.

Bilgi ihtiyaçlarını karşılama ve güncel bilgi sağlama.

Kullanıcıları yeni teknoloji ve uygulamalar hakkında bilgilendirme.

Talep Yönetimi:

Kullanıcı taleplerini kaydetme ve izleme.

Talepleri zamanında ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturma.

Kullanıcı memnuniyetini sağlama ve sürekli iyileştirme.

İzleme ve Raporlama:

Yardım masası süreçlerini ve performansını izleme.

Raporlar hazırlayarak iyileştirme alanlarını belirleme.

Servis kalitesini değerlendirme ve geliştirme.

Yerinde destek hizmetleri, teknoloji sorunlarını çözmek ve işletmelerin düzgün çalışmasını sağlamak için yerinde uzmanlık sağlar:

Teknik Sorun Giderme:

Yazılım, donanım ve ağ bağlantısı sorunlarını çözme.

Sistem hatalarını düzeltme ve performansı optimize etme.

Kurulum ve Yükleme:

Yeni teknik ekipmanları kurma, yapılandırma ve kullanıma hazır hale getirme.

Sistem güncellemeleri ve yazılım yüklemeleri gerçekleştirme.

Bakım ve Onarım:

Teknik ekipmanların düzenli bakımı ve arızalarını onarımı.

Cihaz performansını ve dayanıklılığını artırma.

Eğitim:

Kullanıcılara yeni teknolojiler ve sistemler konusunda eğitim verme.

Teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etme ve destek sağlama.

Yazılım Güncellemeleri:

Yazılım güncellemelerini ve yamalarını yükleme.

Kullanıcılara yeni özellikler ve güncellemeler hakkında bilgi verme.

Güvenlik İncelemeleri:

Bilişim sistemlerinin güvenliğini değerlendirme.

Güvenlik risklerini belirleme ve önlemler alınma.

Yedekleme ve Veri Kurtarma:

Veri yedekleme süreçlerini yönetme ve düzenleme.

Veri kayıpları durumunda veri kurtarma hizmetleri sağlama.

SON KULLANICI DESTEK HİZMETLERİ

ATP, masaüstü donanım, laptop, mobil cihaz, çevre ekipmanları, işletim sistemi ve uygulama bileşenleri gibi çeşitli teknoloji ürünlerinin alımını ve kurulumunu sağlamaktadır. Bu ürünlerle ilgili olarak, son kullanıcılar tarafından iletilen sorun ve isteklerin çözümüne odaklanan kurulum, bakım, destek hizmetleri ve parça hariç onarım işlemleri ATP tarafından yürütülmektedir. Hizmetlerin temel amacı, kullanıcıların bu bileşenlerle ilgili herhangi bir sorun veya aksaklık yaşamaksızın iş süreçlerini kesintisiz sürdürebilmelerini garantilemektir.

Eğer müşteri, ATP’nin satın alma kanalları dışında ürün veya hizmet temin eder ve ATP’den destek almayı talep ederse, bu talep ATP tarafından değerlendirilecek ve gerekirse ayrıca ücretlendirilecektir.

Uzaktan Erişim Hizmeti

Bu hizmet, Bakım ve Destek Hizmetleri kapsamındaki çözümlere uzaktan bağlantı yöntemi ile son kullanıcı desteği verilmesini içermektedir.

Microsoft İşletim Sistemi Kurulumu Hizmeti

Bu hizmet kapsamında, bakım ve destek almakta olan bilgisayarların işletim sistemlerinin kurulum desteği sağlanmaktadır.

Ofis 365 Desteği

Microsoft Office 365 ürünü ile ilgili olarak, kullanıcıların karşılaştığı sorunlar ve ilettikleri istekler bakım ve destek hizmetleri kapsamında çözümlenmekte ve ürünün sorunsuz çalışması sağlanmaktadır.

Mobil Cihaz Desteği

ATP, müşteri bünyesinde kullanılan mobil cihazların kurulumu, problem giderme ve yazılım yükleme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Yazıcı Kurulumu ve Desteği

Yazıcıların kurulumu ve teknik destek hizmetleri, ATP’nin Bakım ve Destek hizmetleri kapsamında sunulmaktadır.

Talep Bazlı Hizmetler

Yerinde Destek Hizmeti

Atakule lokasyonundaki son kullanıcılara, Bakım ve Destek Hizmetleri yerinde sağlanmaktadır.

VIP Destek Hizmeti

Müşterinin VIP olarak belirlediği kullanıcılara öncelikli destek hizmeti verilmektedir.

Program/Uygulama Kurulum Desteği

Bakım ve Destek hizmetleri çerçevesinde, bilgisayarlara Müşteri standartlarına uygun program ve uygulama kurulumları gerçekleştirilmektedir.

Veri Kurtarma

Bilgisayarlarda yer alan HDD’ler üzerinde, sabotaj, yanlışlıkla silme, formatlama, işletim sistemi kurma, biçimlendirme, RAW formatına dönüşme gibi durumlar sonucu oluşan veri kayıpları, kurtarma uygulamaları ile geri getirilmeye çalışılmaktadır. Fiziksel hasar görmüş cihazlardan veri kurtarma işlemi mümkün olmayabilir.

Linux İşletim Sistemi Desteği

Linux işletim sistemi kullanılan bilgisayarlara, Bakım ve Destek hizmetleri kapsamında destek verilmektedir.

Envanter Yönetimi

ATP tarafından yönetilen bilgi sistem bileşenlerinin envanter bilgileri, Bakım ve Destek hizmetleri dahilinde toplanmakta, kaydedilmekte, değişikliklere uygun olarak güncellenmekte ve raporlanmaktadır.

Bizimle İletişime Geçin!

Çözümi hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sonuçlarınız burada görüntülenecek