ATP Alibaba Cloud Hackathon Katılım Şartnamesi

Ana SayfaATP Alibaba Cloud Hackathon Katılım Şartnamesi

ATP Alibaba Hackathon Şartnamesi

 1. ORGANİZASYON

“ATP Alibaba Hackathon” (bundan sonra kısaca Hackathon olarak anılacaktır) ATP ve Alibaba Cloud işbirliğiyle düzenlenmektedir.

 1. AMAÇLAR

ATP ve Alibaba Cloud katılımcıları yazılım geliştirme konusundaki becerilerini sergilemeye davet ediyor. Katılımcılar Alibaba Cloud’un kabiliyetlerini kullanarak yenilikçi bir yazılım geliştiriyor. Geliştirdikleri yazılımla teknik becerilerini ortaya koyuyor. Teknolojinin önde gelen isimlerinden mentörlük alma ve yepyeni yetkinlikler elde etme şansını yakalıyor. Kazanan takımda yer alan katılımcılar çeşitli ödüller kazanıyor.

 1. KATILIM

Katılımcılar Hackathon’a kaydolabilmek için Alibaba Cloud hesabı oluşturmalıdır. Oluşturdukları Alibaba Cloud hesap bilgileriyle 10 Mayıs 2024’e kadar ATP başvuru sayfasında yer alan kayıt formunu doldurmalı ve 25 – 26 Mayıs 2024 tarihlerinde takım olarak etkinlik alanında bulunmalıdır.

 1. KAPSAM

Hackathon’da kapsam sınırlaması yoktur. Katılımcılar Alibaba Cloud hizmetlerini kullanmak koşuluyla değerlendirme kriterine uygun yapay zekâ, büyük dil modeli, grafik oluşturma veya arzu ettikleri bir konuda yazılım geliştirebilirler.

 1. YARIŞMA TAKVİMİ

Tarih

Saat

Program

03 Mayıs 2024

18.30 – 19.30

Online Kayıt Eğitimi

10 Mayıs 2024

23:59:59

Son Kayıt Tarihi

13 Mayıs 2024

18:30 – 19:30

Online Alibaba Public Cloud ve PAI Eğitimi

14 Mayıs 2024

18:30 – 19:30

Online LLM Eğitimi

17 Mayıs 2024

18:30 – 19:30

Soru ve Cevap Oturumu

25 Mayıs 2024

09:30 – 19:30

ATP Alibaba Hackathon 1. Gün

26 Mayıs 2024

09:30 – 12:30

ATP Alibaba Hackathon 2. Gün

26 Mayıs 2024

12:30

Geliştirilen Yazılımın Jüriye Teslimi

26 Mayıs 2024

13:00 – 16:00

Jüri Değerlendirmesi

26 Mayıs 2024

16:00 – 17:00

ATP Alibaba Hackathon Ödül Töreni

 1. TAKIMLAR

Katılımcılar yarışmaya en az bir en fazla 3 (üç) kişilik takımlarla katılabilecektir. Kayıt sonrası takımlarda isim değişikliği yapılamayacaktır. Yarışmaya en fazla 30 (otuz) takım kabul edilecektir. Başvuran takım sayısının otuzu aşması durumunda takımlar aşağıdaki ön değerlendirme kriterlerine göre seçilerek takım sayısı 30’a düşürülecektir.

 1. ÖN DEĞERLENDİRME KRİTELERİ

Takımlar başvuru formunda yer alan;

 1. Takım olarak keşfettiğiniz sorunlu alan, gelişim fırsatı veya pazar ihtiyacı nedir?
 2. Takımınız bu sorunu nasıl çözmeyi öngörüyor?
 • Çözümünüz teknik, ticari, sosyal etki ve yenilikçilik bakımından ne gibi üstünlüklere sahip olacak?

sorularına verdikleri cevaplara göre değerlendirilecektir.

 1. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yarışmaya katılan tüm yazılımlarda Alibaba hizmetlerinin kullanılması, değerlendirme kriterlerine uygunluk, özgünlük, daha önce üretilmemiş olması ve 25 Mayıs 2023 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu şartları taşımadığı tespit edilen yazılım yarışmadan diskalifiye edilecektir.

Hackathon’a sunulan yazılımın özgün bir çalışma olmaması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda her türlü sorumluluk katılımcılara aittir. ATP ve Alibaba Cloud, üçüncü kişilerin bu yazılım üzerinde ileri süreceği herhangi bir hak, alacak ve iddiaya karşı sorumluluğu olmayıp, üçüncü kişiler nezdinde doğacak her nevi zararın tazmininden münferiden ilgili katılımcılar sorumludur.

Uygun şartları taşıyan yazılımlar jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

 1. Teknik Uygulama

Yazılım uygulamasının kalitesine ve verimliliğine özel bir vurgu yapılarak çözümün teknik mükemmelliğini değerlendirilir. Yazılım  yenilikçi olmalı ve belirlediği problemi etkili bir şekilde çözmelidir. Değerlendirmede uygulanabilirlik, çeviklik, ölçeklenebilirlik ve teknolojinin en iyi uygulamalarına bağlılık aranır.

 1. Ticari ve Sosyal Etki

Yazılımın hedef pazar veya toplum üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirilir. Ticari değer açısından, potansiyel kullanıcı tabanı, gelir modeli ve ölçeklenebilirliği de dahil olmak üzere yazılımın pazarlanabilirliğini incelenir. Sosyal değer açısından, yazılımın sosyal sorunları ele alma, kamu yararına katkıda bulunma veya yaşam kalitesini iyileştirme kapasitesi incelenir.

 1. Yenilikçilik

Yazılımın özgünlüğüne ve yenilikçi yönlerine odaklanılır. Yeni fikirler ve yaklaşımlar aranır. Projenin yeni konseptler sunma veya mevcut zorluklara benzersiz çözümler önerme yeteneğini değerlendirilir. Teknolojinin yaratıcı kullanımı, tasarımın özgünlüğü ve projenin geleneksel çözümlerden farklılaşma kapasitesi temel bileşenlerdir.

 1. Alibaba Cloud

Yazılımın Alibaba Cloud hizmetleriyle nasıl entegre olduğu ve bu hizmetlerden nasıl faydalandığı değerlendirilir. Yazılımın Alibaba Cloud hizmetlerinin kullanımını göstermesi, çözümü optimize etmek için belirli özelliklerinden yararlanması ve bu özellikleri teknolojilere dahil ederek sağlanan faydaları sergilemesi beklenir.

 1. ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü:

 • Çin Seyahati: Shanghai ziyareti. ATP China Shanghai Ofisi ve Alibaba Cloud Hangzhou Kampüsü gezisi. Bilgi teknolojilerindeki en son gelişmeleri yerinde görme fırsatı.
 • $10.000 değerinde Alibaba Cloud kredisi.

İkincilik Ödülü:

 • İkincilik ödülü en son kayıt tarihinden önce duyurulacaktır.
 • $5.000 değerinde Alibaba Cloud kredisi.

Üçüncülük Ödülü:

 • Üçüncülük ödülü en son kayıt tarihinden önce duyurulacaktır.
 • $3.000 değerinde Alibaba Cloud kredisi.

ATP ve Alibaba Cloud, ödüllerin değiştirilmesi hakkını saklı tutar.

 1. KATILIM ŞARTLARI

10.1. Başvuru Ücreti

Yarışmaya katılım ve başvuru ücretsizdir.

10.2. Doğru Bilgilendirme

Katılımcılar başvuru formunda istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla sorumludur.

Yanlış veya eksik bilgi içeren başvurular geçersiz sayılacaktır. Katılımcılar bilgilerde eksiklik, yanlışlık ve/veya hata olması durumunda yarışmadan diskalifiye edibileceğini bildiğini ve buna karşı herhangi bir itirazda bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

10.3. Alibaba Cloud Hesabı

Kullanıcıların Hackathon’a Alibaba Cloud hesabı ile kayıt olması gerekmektedir. Kayıt olunan hesaba hackathon boyunca kullanılacak Alibaba Cloud kredileri yüklenecektir. Alibaba Cloud hesabının nasıl oluşturulacağıyla ilgili 03 Mayıs 2024 tarihinde 18:30 – 19:30 saatleri arasında Online Kayıt Eğitimi düzenlenecektir.

10.4. Cihaz ve Çevre Birimleri

Katılımcılar hackathon’a kendi notebook, laptop, tablet, mobil cihaz ve çevre birimleriyle katılacaktır. Hackathon’a masaüstü bilgisayarlar, kasalı cihazlar ve sunucular kabul edilmeyecektir.

10.5. Davranış Kuralları

Hackathon’un her katılımcı için güzel bir ortamda ve keyifle tamamlanması istenmektedir. Katılımcılar etkinliğin her aşamasında genel davranış kurallarına ve etik ilkelerine uygun davranmayı taahhüt eder. Katılımcılar Hackathon süresince diğer katılımcıları rahatsız edecek ve engelleyecek davranışların yasak olduğunu açıkça kabul eder. Tüm katılımcılar organizasyon görevlilerinin yönlendirmelerine, ikaz ve uyarılarına uymak ve bunlara göre hareket etmekle sorumludur.

10.6. Vize Başvurusu

ATP ve Alibaba Cloud birincilik ödülünü kazanan takıma vize başvurusunda kullanılmak üzere davet mektubu verecektir. Bununla birlikte bu davet mektubu vizenin olumlu sonuçlanacağını garanti etmediği gibi ATP ve Alibaba Cloud vize süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Birincilik ödülü sahiplerinin yurtdışı seyahati için sahip olması gereken vize sürecinin olumsuz sonuçlanması veya sahip olunan vizenin seyahat öncesinde veya seyahat süresi boyunca yetkili kurumlar tarafından iptal edilmesi halinde ATP ve Alibaba Cloud’un bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda vize almaya hak kazanamayan veya vizesi olmasına rağmen seyahat öncesinde veya seyahat süresi boyunca vizesi iptal olunan katılımcı için Çin seyahati ödülü geçersiz olur. Ödül bir başkasına devredilemez. Nakde veya başka bir ödüle dönüştürülemez.

10.7. Alibaba Cloud Çalışanları

Alibaba Cloud çalışanları başvuran takım sayısının otuzu aşmaması kaydıyla hackathon’a katılabilir ancak ödül kazanamazlar. Takım sayısının otuzu aşması durumunda ilk olarak Alibaba çalışanlarının takımları elenecektir.

10.8. Riskler ve Kazalar

Katılımcılar riski kendilerine ait olmak suretiyle Hackathon’da yer alır. ATP ve Alibaba Hackathon’un keyifli ve güvenli geçmesi için gerekli tedbirleri alır. Bununla birlikte katılımcıların etkinlik boyunca başına gelebilecek kazalardan ATP ve Alibaba sorumlu değildir. Bu konuda katılımcılar, ATP ve Alibaba Cloud tarafından ilan olunan gerekli güvenlik tedbirlerini almayı ve ikazlara uymayı taahhüt eder.

10.9. Ulaşım, Konaklama ve Masraflar

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve diğer masrafları kendilerine aittir.

 1. SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul “https://www.atptech.com/atp-alibaba-cloud-hackathon/” adresinden duyurulacaktır. Hackathon, zorunlu hallerde seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler aynı adreste yayınlanacaktır.

 1. VERİ GİZLİLİĞİ

Hackathon’a katılım sağlanması ve Hackathon amacının yerine getirilebilmesi adına katılımcıların birtakım kişisel verilerinin ATP ve Alibaba Cloud tarafından işlenmesi gerekebilecektir. Hackathon kapsamında katılımcının işlenecek kişisel verilerine ilişkin detaylı bilgilendirmeleri içerir aydınlatma metni ATP ve Alibaba Cloud tarafından katılımcılara bildirilecektir. Söz konusu kişisel verilerin Hackathon amacının yerine getirilebilmesi adına ATP, Alibaba Cloud ve/veya anlaşmalı üçüncü kişi ve/veya kurumlar ile paylaşılması gerekebilecektir.

Katılımcılar, proje ve yazılım bilgilerinin, ses ve görüntü kayıtlarının, ATP ve Alibaba Cloud tarafından her nevi iletişim, reklam ve pazarlama amaçlı bila bedel kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Katılımcılara sunulacak her nevi ürün ve hizmetlerin bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları birlikte veya ayrı ayrı ATP ve Alibaba Cloud’a aittir. Katılımcı bu ürün ve hizmetleri sadece Hackathon süresi boyunca ve Hackathon amacına uygun şekilde kullanma hakkına sahip olup, bu ürün ve hizmetleri üçüncü taraflara kullandıramaz, bedel karşılığında olsun veya olmasın satamaz, kiralayamaz, devredemez. Katılımcılara temin edilecek ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü bilgi ve belgeler gizli olup, hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılamaz, kaydedilemez, başka bir ortama taşınamaz. Katılımcılar, bu kısımda düzenlenen hususları ihlal etmesi halinde ATP ve Alibaba Cloud nezdinde oluşabilecek her nevi zararları ilk talepte nakden ve defaten tazmin etmeyi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Her bir katılımcı, Hackathon esnasında takım tarafından geliştirilen projenin orijinal olduğunu ve ekibin bizzat kendi yaratıcılığıyla oluşturulduğunu; projenin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve projenin herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini açıkça teyit eder. Her bir katılımcı, Alibaba Cloud ve ATP’yi, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü yükümlülük, zarar veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın tazmin ve telafi etmeyi taahhüt eder.

Bizimle İletişime Geçin!

Çözüm, hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sonuçlarınız burada görüntülenecek