Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Ana SayfaÇalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (“ATP”) tarafından hazırlanmıştır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İş başvurusu sırasında ATP’ye ilettiğiniz;

  • Kimlik bilgileriniz,
  • Doğum tarihiniz,
  • İletişim adresiniz,
  • Cep telefonu numaranız,
  • E-posta adresiniz,
  • Eğitim durumu ve diploma bilgileriniz, 
  • Mesleki deneyiminiz, 
  • Bildiğiniz yabancı diller, 
  • (Verdiyseniz) Referans bilgileriniz,
  • Özgeçmişiniz içinde bize tercihleriniz doğrultusunda ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz.

ATP tarafından, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, açılan bir iş ilanına yaptığınız başvuru çerçevesinde veya ATP’ye doğrudan gönderdiğiniz özgeçmişlerinizin elektronik olarak saklanması ve işe alım süreçlerinde değerlendirilmesi suretiyle, “çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi” ve “çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaati için işleme faaliyetinin zorunlu olması” ve “bir  sözleşmenin  kurulması  için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecek olup söz konusu verileriniz herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmayacaktır.

ATP’ye ilettiğiniz başvuru belgeleri ve özgeçmişiniz içerisinde üçüncü kişilere ait referans bilgilerinin olması halinde, bilgilerini ilettiğiniz üçüncü kişilerin aydınlatılmasından ve gerekli hallerde açık rızalarının alınmasından ATP’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, ATP tarafından bu üçüncü kişilerin tarafınızca bilgilendirildiği ve gerekli hallerde açık rızalarının alındığının varsayılacağını belirtmek isteriz. Bu üçüncü kişilerin tarafınızca aydınlatılmamış olması halinde, ATP’ye ilettiğiniz referans bilgileri herhangi bir şekilde işlenmeyecek ve değerendirme sürecine alınmayacaktır.

Bununla birlikte belirtmek isteriz ki, Kanun kapsamında özel nitelikli kişisle veri olduğu düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din bilgisi, mezhep bilgisi veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet tercihi, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlık bilgisi, cinsel hayat bilgisi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tebdiri bilgilerinin ATP’ye ilettiğiniz başvurunuz içerisindeki özgeçmiş, mektup, bildiri vb. Dokümanlar içerisinde yer verilmediğinden emin olunuz.

Kanunun   ilgili   kişinin   haklarını   düzenleyen   11.   maddesi   kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak ATP’ye iletebilirsiniz.

 

Bizimle İletişime Geçin!

Çözümi hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sonuçlarınız burada görüntülenecek