Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni

Ana SayfaÇerez Politikası ve Aydınlatma Metni

Bu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (“ATP”) ‘ye ait https://www.atptech.com internet sitesini (“internet sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi üzerinden işlenecek kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi sıfatıyla sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

İnternet sitesindeki zorunlu çerezler, işlevsel ve performans çerezleri yoluyla ATP tarafından işlenen kişisel verileriniz, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Ayrıca reklam ve hedefleme çerezleri aynı amaçlarla ve bize çerez yönetim platformu üzerinden verdiğiniz rızanız ile işlenecektir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir.

ATP olarak internet sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebileceğinden ATP’nin işbu metinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

 • Kesinlikle Gerekli Çerezler (Zorunlu Çerezler)

Kanun’un 5’inci maddesinin (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatine dayanılarak kullanılan bu çerezler internet sitesinin doğru çalışması amacıyla kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler kaldırılırsa veya engellenirse internet sitesi kısmen veya tamamen belli işlevlerini yitirebilir.

 • İşlevsel Çerezler

Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

 • Performans- Analitik Çerezler

İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

 • Reklam / Pazarlama Çerezleri

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi hedeflenmektedirler.

Çerez Adı

   

VISITOR_INFO1_LIVE

Bu çerez, Youtube tarafından sitelere gömülü Youtube videoları için kullanıcı tercihlerini takip etmek amacıyla ayarlanır; ayrıca web sitesi ziyaretçisinin Youtube arayüzünün yeni veya eski sürümünü kullanıp kullanmadığını da belirleyebilir.

180

Pazarlama

YSC

Bu çerez, gömülü videoların görüntülenmelerini izlemek için YouTube tarafından ayarlanır.

Oturum Çerezi

Pazarlama

wp-wpml_current_language

Geçerli dili saklar. Varsayılan olarak, bu tanımlama bilgisi yalnızca oturum açmış kullanıcılar için ayarlanmıştır. AJAX filtrelemeyi desteklemek için dil çerezini etkinleştirirseniz, bu çerez oturum açmamış kullanıcılar için de ayarlanacaktır.

Oturum Çerezi

Fonksiyonel

_ga

Bu çerez, rastgele oluşturulmuş bir numarayı müşteri tanımlayıcı olarak atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

2 Yıl

Analitik

_ga_F2BB7FZMWF

Bu çerez, Google Analytics tarafından oturum durumunu sürdürmek için kullanılır.

2 Yıl

Analitik

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Site içeriğinde yer alan “İletişim” sekmesinin altında yer alan formda Adınız Soyadınız, Şirketiniz, Telefon numaranız ve Şirket e-postanız talep edilmektedir. İşbu kişisel verileri KVKK’nın 5’inci maddesinin (d) bendi kapsamında “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine dayanarak taleplerinize dair sizlerle iletişime geçmek amacıyla işlenecektir. İletişime formu içeriğinde yer alan mesaj alanını dilediğiniz şekilde doldurabilirsiniz; ancak KVKK’ya ve ahlaka aykırı şekilde doldurulmaması önemle rica olunur.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Tüm bu listeli taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre ATP’ye iletebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin!

Çözüm, hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sonuçlarınız burada görüntülenecek