Çevresel Sürdürülebilirlik

Ana SayfaSürdürülebilirlikÇevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürülebilirlik

ATP, çevresel sürdürülebilirlik ve çevre politikaları çerçevesinde, çevresel etkilerini azaltma ve kaynakları koruma amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Şirket, atık yönetimi sistemlerinin kurulumu ve atık minimizasyon stratejilerinin geliştirilmesi gibi önlemlerle atıkların azaltılması ve daha etkin bir geri dönüşüm sürecine odaklanmaktadır. Bu çabalar, atık miktarının azaltılmasını ve geri kazanılabilir malzemelerin yeniden kullanımının artırılmasını sağlamaktadır.

Karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi amacıyla, ATP Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon ayak izi hesaplamaları yapmakta ve bu bilgiler ışığında emisyon azaltma stratejileri belirlemektedir. Bu stratejiler arasında, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin teşvik edilmesi bulunmaktadır. Şirket, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla altyapı sistemlerini güçlendirmekte ve bu enerji kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır.

Su yönetimi konusunda da ATP, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve su kirliliğinin önlenmesini hedeflemektedir. Ayrıca, doğal kaynakların korunması adına, sürdürülebilir kaynak kullanım politikalarını hayata geçirerek biyoçeşitliliği ve doğal habitatları desteklemeyi amaçlamaktadır.

ATP’nin çevresel ve sürdürülebilirlik çabaları, sadece mevcut düzenlemelere uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ekolojik sürdürülebilirlik ilkelerini iş modeline entegre etmektedir. Bu yaklaşım, çevresel etkilerin azaltılmasının yanı sıra, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda önemli adımlar atılmasını sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik çerçevesinde, ATP, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini karşılamak üzere altyapı çalışmalarına başlamıştır. Şirket, 2024 yılına kadar bu standartlara uygunluğu sağlayarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını almayı hedeflemektedir. Bu sertifika, ATP’nin çevresel performansını sistematik bir şekilde yönetmesine ve sürekli iyileştirme sürecine olan bağlılığını kanıtlamaktadır, aynı zamanda çevresel risklerin azaltılması ve uyumun sağlanması konusunda uluslararası kabul gören bir standart olarak öne çıkmaktadır.

Bizimle İletişime Geçin!

Çözüm, hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sonuçlarınız burada görüntülenecek