BT Danışmanlığı

Ana SayfaBT HizmetleriBT Danışmanlığı

ATP BT Danışmanlığı hizmetleriyle tüm iş süreçleriniz çağa ayak uydursun!

ATP’nin yönetim danışmanlığı ve süreç yönetimi alanlarında uzman olan, yerli ve yabancı birçok projede yer alan deneyimli ekibiyle çalışarak, iş süreçlerinizi gözden geçirebilir, optimizasyon için gerekli adımları belirleyebilirsiniz. Kaynak, zaman ve maliyet unsurlarının optimize edebilir, şirket başarısında ivme yaratacak iyileştirmeler yapabilirsiniz.

ATP Süreç Danışmanlığı hizmetiyle iş süreçlerinizi uçtan uca iyileştirin.

  • Süreçlerdeki hataları belirleyin.
  • Süreç maliyetlerini azaltın.
  • Müşteri memnuniyetini artırın.
  • Şirket içi iletişimi geliştirin.
  • Tedarikçi ilişkilerini iyileştirin.
  • Süreç performanslarını ölçün.

Süreç iyileştirme aşamalarını ATP ile yürütün, problemleri 6 adımda tespit edin

Süreç yönetimi anlayışını hayata geçirebilmek için öncelikle süreçleri net bir şekilde tanımlayın.

Operasyonel süreçler

Yönetsel süreçler

Kalite süreçleri

Genel akış haritalarını çıkarmanızı sağlayacak bilgileri toplayın.

Sürecin adı

Sürecin sahibi

Temel süreç

Alt süreçler

Süreç akışı, süreç işlem ve adımları

Adımlara ilişkin roller, yetkiler, koşullar

Sürecin sorunsuz akması için gerekli bilgi ve diğer girdiler

Süreç çıktıları

Doğru kriterlere göre değerlendirme yaparak, Süreç Önceliklendirme Analizi ile hangi süreçlerin süreç optimizasyonu için öncelik (katma değer) potansiyeli taşıdığını öğrenin.

Yönetimin stratejik hedefleri

Sürecin iyileştirmeye uygunluğu

Teknik koşulların yeterliliği

İnsan faktörü

Sürecin iş hedefleri açısından önemi

İyileştirmenin potansiyel getirisi

Süreç optimizasyon çalışmasının en stratejik konusu olan süreç performans kriterlerinin belirlenmesi aşamasında, kıyaslanabilir ve ölçülebilir performans kriterleri seçin. Bu kriterler operasyonel hedefler olabileceği gibi, stratejik hedeflerle de ilişkili olabilir.

Odaklanılan sorunlar

 

Yanıt aranan sorular

Eksiklikler

Süreç içinde hangi aktiviteler sonuca daha çok değer katıyor?

Problemler

Gereksiz, israfa ve zaman kaybına neden olan adımlar var mı?

İsraflar

Girdilerinde bir eksiklik veya yetersizlik var mı?

Zaman Kayıpları

Tekrar edilen aktivite ve işlemler var mı?

Tekrarlar

Tekrarlar ve örtüşmeler var mı?

Darboğazlar

Kontrol adımları ve onaylamalar azaltılabilir mi?

Kırılganlıklar

Süreçte hangi aktiviteler sonuca daha çok artı değer katıyor?

Analiz süreçlerinin sonrasında, süreç iyileştirme için öngörülen akış, işlem, onay değişikliklerini ve otomasyon uygulamalarını hayata geçirin.

Bizimle İletişime Geçin!

Çözüm, hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sonuçlarınız burada görüntülenecek