Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı​

A Grubu Paylar B Grubu Paylar Toplam Sermaye
Pay Sahibi Tutar Oran (%) Tutar Oran (%) Tutar Oran (%)
Ata Holding 10.000.000 10,67% 63.455.000 67,69% 73.455.000 78,35%
Diğer (Gerçek Kişi) 0 0,00% 1.485.000 1,58% 1.485.000 1,58%
Diğer (Halka Açık) 0 0,00% 18.810.000 20,06% 18.810.000 20,06%
Toplam 10.000.000 10,67% 83.750.000 89,33% 93.750.000 100,00%

Dolaylı Ortaklık Yapısı​

A Grubu Paylar B Grubu Paylar Toplam Sermaye
Pay Sahibi Tutar Oran (%) Tutar Oran (%) Tutar Oran (%)
Korhan KURDOĞLU 3.501.000 4,77% 22.215.596 30,24% 25.716.596 35,01%
Erhan KURDOĞLU 3.501.000 4,77% 22.215.596 30,24% 25.716.596 35,01%
Tuna KURDOĞLU 1.498.000 2,04% 9.505.559 12,94% 11.003.559 14,98%
Yurdanur KURDOĞLU 1.498.000 2,04% 9.505.559 12,94% 11.003.559 14,98%
Seniha Ece KURDOĞLU 2.000 0,003% 12.691 0,02% 14.691 0,02%
Toplam 10.000.000 13,61% 63.455.000 86,39% 73.455.000 100,00%

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu’na Aday Gösterme İmtiyazı
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından seçilmektedir.

Oy Hakkında İmtiyaz
Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır. B grubu paylara ilişkin oy imtiyazı bulunmamaktadır.

Bizimle İletişime Geçin!

Çözümi hizmet ve markalarımızla ilgili bilgi almak, teklif talep etmek ve bizimle her konuda iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sonuçlarınız burada görüntülenecek